Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

Родители

База и битови условия

Детска градина „Росица” е с отворени врати за посещения на родители, при спазване на задължителни хигиенни изисквания.

Библиотека

Вие – Родителите, имате основна роля, за формиране на уникалната личност на вашето дете! Затова вашето активно участие в инициативите, които ще организираме и в заниманията, част от програмата за обучение и развитие на децата, ще бъде от изключително значение.

Медицинско обслужване

В детска градина „Росица” е осигурен целодневно медицински персонал. Градината се обслужва и от лекарски екип на "Сити Клиник” София – денонощно звено за неотложна помощ със квалифицирани специалисти и линейки, оборудвани за манипулации извън кабинетите на центъра.

Новини

Всеки петък семейството получава електронна поща с информация за живота в градината и предстоящи събития, отчет на учебната работа, меню и снимки.