Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

Обучение и възпитание

Организация на тематични празници

1 януари – Нова година
1 март - Баба Марта
3 март – Ден на освобождението
Април – Великден...

Описание на развиващи направления

Развиване на възприятие, внимание, мислене, фина моторика /движение/ на пръстите. Развиване на звуково възприемане. Музикално – динамични, комуникативни игри. Рисуване, лепене. Игри с вода и дребни предмети.

Програми и направления

Всички занимания са насочени към комплексно развитие на емоционалната, интелектуалната, социалната и физическата сфера на децата от 3 години.